Aprenentatges mutus

Entre els mesos d’abril i maig hem organitzat 4 espais d’aprenentatge mutu (AM), un per cadascun dels grups de nens i joves involucrats en el projecte (Barcelona, Gandesa, Sant Celoni i Lorca). Amb poques excepcions, tots els nens, nenes i joves que han participat en la fase anterior han participat també en aquesta.

Cadascun dels AM  s’han celebrat a les ciutats corresponents i han implicat unes 6-7 hores de treball conjunt amb experts relacionats amb les diferents temàtiques d’interès seleccionades per cada un dels grups de nens i joves.

Aquesta feina ha estat precedida també per unes tasques preparatòries:

 • Els nens i joves van tenir sessions preparatòries a les seves respectives escoles o centres de reunió. L’objectiu era revisar la feina feta al WP3, preguntar dubtes i reforçar els aprenentatges per tal de preparar l’AM, decidir quins experts convidar, quins temes prioritzar i crear les seves presentacions pel dia de l’AM (qui som? què hem fet? quin és el nostre missatge?). Els nens i joves van conèixer el programa definitiu dies abans del dia de l’AM (horari, continguts i objectius), així com el seu rol i els experts participants.
 • Els aliats locals: en cadascun dels escenaris vàrem buscar aliats que ens ajudessin a organitzar l’AM (treballadors públics, directors d’escola, bombers…). Aquests aliats van ser claus per aportar-nos contactes, ajudar-nos en la logística i disseminar l’esdeveniment a través dels mitjans de comunicació. Aquests aliats també van tenir un rol actiu durant el desenvolupament de l’AM.
 • Experts convidats: després d’un primer contacte telefònic, compartint informació bàsica del projecte, i alguns dels resultats preliminars, vam convidar presencialment un seguit d’experts per tal que col·laboressin en l’exercici d’AM. Vam fer una trobada per cada escenari. En aquesta trobada vam aportar informació addicional del projecte i dels objectius de l’exercici d’AM, van poder fer preguntes i compartir expectatives i dubtes. Aquesta trobada va permetre també crear una mínima complicitat entre els diferents experts que participarien de cada exercici d’AM.

Estructura i objectius de cada exercici d’AM:

Amb poques variacions d’un escenari a un altre, els exercicis d’AM es van pensar de la següent manera:

 • Preparar l’espai: els nens i joves van arribar abans que els experts, i conjuntament amb l’equip de la UOC, van ajudar a preparar l’espai.
 • Benvinguda i presentacions de cadascun dels participants.
 • Treball en petits grups: nens i joves es van dividir en 3 o 4 grups, cadascun d’ells amb 1-2 experts assignats i un facilitador de la UOC. L’objectiu era tenir un diàleg i/o compartir dubtes entre nens i joves i experts. L’exercici estava basat en un brainstorming previ que els nens i joves havien fet en sessions preparatòries i que era contrastat amb l’expertesa dels participants adults. Quan era possible, els nens i joves intentaven materialitzar les seves idees en propostes específiques i prioritzar-les amb l’ajut dels inputs dels experts.
 • Compartir els resultats: després d’una parada per esmorzar, cada grup compartir la seva feina amb el conjunt de grups.
 • Discussió plenària: sobre els resultats, i quan era possible, intentaven unir i discutir conjuntament les diferents propostes, o compartir els dubtes, i definir possibles plans d’actuació conjunts. Als adults els demanàvem compromisos públics quan les propostes i plans d’acció semblaven més viables.
 • Aprenentatge mutu: petita activitat per compartir què havia après cadascú durant l’exercici.
 • Tancament.
 • Avaluació: nens i joves van avaluar per separat, i a través d’un photocall lúdic, la seva experiència i allò que havien après. Els adults van fer un petit focus group per compartir també les seves impressions i experiència durant l’exercici d’AM.

Resum dels principals tòpics tractats a cada exercici d’AM:

En tots els escenaris vam treballar amb mitjans locals (ràdio, premsa o TV). Únicament en el cas de Ciutat Meridiana aquesta cobertura va ser més complicada.

Durant els mesos de juny i juliol vam fer buidat dels exercicis d’AM i vam compartir els principals resultats amb els nens i joves en sessions extraordinàries i amb la resta de socis del consorci per tal d’elaborar un informe del WP4.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies