Diàlegs

Entre els mesos d’octubre de 2016 i febrer de 2017 l’equip de la UOC ha dut a terme la fase “Diàlegs amb infants i joves” del projecte CUIDAR. Aquests diàlegs han consistit en una sèrie de tallers amb infants i joves basats en la perspectiva del dret a la participació, tal i com es recull a la Convenció del drets dels infants de les Nacions Unides. L’objectiu era comprendre i fer-los conscients del seu coneixement, percepcions i vivències sobre el tema dels desastres i els riscos; i a partir d’aquí, recollir les seves propostes i suggeriments per a la millora dels plans i polítiques de gestió de desastres vinculades al seu entorn proper.

Escenaris i edats dels participants

Els diàlegs s’han desenvolupat a quatre localitzacions diferents: Barcelona, Gandesa, Sant Celoni i Lorca. Cadascuna d’aquestes localitzacions es va seleccionar per la seva proximitat a determinats riscos, segons un estudi exploratori realitzat a l’inici del projecte. En cada cas, la concreció del centre educatiu i/o entitats juvenils així com del grup específic de nens, nenes i joves es van realitzar d’acord amb els professionals (de la gestió de desastres i/o del món educatiu o de lleure) de cada territori. Als tres grups de Catalunya, aquests diàlegs s’han desenvolupat en forma de tallers setmanals d’entre una i mitja i dues hores al centre educatiu i en horari lectiu. En el cas de Lorca es van realitzar de forma intensiva en dos caps de setmana (divendres tarda i dissabte al matí) al mes de febrer i al Centro de formación y recursos juveniles de la ciutat, ja que es va accedir als joves participants a través de diferents entitats juvenils del territori coordinades pel Consejo de la Joventud de Lorca.

En total han participat uns 90 infants d’entre 9 i 18 anys distribuïts de la següent manera:

Així, han participat nens i joves d’un ampli ventall d’edats, que viuen en entorns geogràfics i socioeconòmics força diferents entre sí i que a la vegada, són molt heterogenis en si mateixos (amb participants de diferents orígens culturals i/o religiosos, amb diversitat funcional, etc.). Tots aquests infants i joves han participat sempre de manera voluntària als tallers i amb el consentiment previ de les seves famílies o tutors legals.

Metodologia

Els diàlegs s’han basat en un enfocament participatiu mirant de situar als nens i joves al centre de tot el procés. És a dir, tot i que CUIDAR va néixer com a una iniciativa adulta, hem vetllat perquè els nens i joves poguessin fer-se seu el projecte:  adaptant-nos a les necessitats, ritmes i demandes que anaven sorgint en cada territori, i deixant que els nens i joves poguessin prendre el màxim de decisions possibles, dins del marc i calendari establerts pel projecte. Així, nosaltres partíem del següent esquema bàsic, el qual posteriorment hem anat adaptant a cada context, en funció de les edats dels nens i joves participants, així com de l’evolució del grup i de les decisions que anaven prenent:

A tots els tallers sempre hi ha hagut com a mínim 2 facilitadores de l’equip CUIDAR i un referent adult dels centres participants (mestres, professors i/o la directora als centres educatius) i en el cas de Lorca, un dinamitzador del Centro de formación y recursos juveniles. Els tallers han combinat treballs en petit i gran grup, incorporant diferents activitats i materials (jocs, dibuix, escriptura,…), amb moments de debat i presa de decisions col·lectives. A més a més, hi havia quatre rols rotatoris per als infants i joves orientats a acompanyar la facilitació del grup: reporters (fent fotografies de la sessió), relators (prenent notes de les decisions acordades), facilitadors (ajudant en els torns de paraula) i de suport al material (ajudant en el repartiment i recollida dels materials).

Totes aquestes sessions de treball han estat enregistrades en vídeo per a ús intern de l’equip CUIDAR (per fer-ne un seguiment i poder fer anàlisis posteriors) i puntualment també hi ha rodat un documentalista, encarregat d’elaborar el vídeo que serà un dels productes finals del projecte. A alguns dels tallers també hi ha assistit algun membre més de l’equip CUIDAR  i/o alguns convidats que hi participaven com a “experts locals”, aquests últims, amb l’objectiu d’acompanyar als infants i joves en la consolidació dels conceptes treballats i en el coneixement del territori on viuen.

Els tallers es realitzaran entre Juliol i Desembre del 2016 i tindran una durada aproximada de 20 hores cadascun (generalment en sessions setmanals d’un parell d’hores).

En aquest moment l’equip de recerca està ultimant els 4 estudis de cas en els quals ens centrarem així com les escoles o entitats amb les quals treballarem. La nostra idea inicial (anirem actualitzant la informació en aquesta web) és treballar:

  • Les cultures de resiliència desenvolupades a Lorca després del terratrèmol de 2011.
  • Educació i prevenció davant el Risc Químic.
  • Recuperació davant incendis forestals.
  • Respostes i resiliència davant la crisi econòmica i situacions d’emergència social.

Els criteris que estem utilitzant per seleccionar els casos més interessants són: (1) que ens permetin treballar amb infants i joves que han viscut o estan vivint riscos i desastres d’una manera més o menys quotidiana. (2) Els casos han de permetre’ns explorar la pròpia noció de desastre. Busquem en aquest sentit casos que guardin relació amb les definicions més a l’ús de desastre però també casos que ens permetin anar més enllà de la visió més naturalitzada de desastre. (3) Els casos han de permetre’ns tractar els diferents moments de la gestió d’emergències i desastres: des de la prevenció i la preparació a la resposta i la recuperació. (4) És important que puguem treballar diferents edats. I finalment, (5) els casos no han de centrar-se únicament en entorns formals d’educació.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies