SCOPING
diàlegs
Aprenentatges mutus
JORNADA ESTATAL
JORNADA INTERNACIONAL

Scoping

Revisió de les polítiques i programes sobre risc i desastres adreçats a infants i joves a: Espanya, Grècia, Itàlia, Portugal i Regne Unit.

Liderada per l’equip de la Universitat Oberta de Catalunya, aquesta revisió s’ha dut a terme en dues fases. En primer lloc, tots els socis de CUIDAR han col·laborat en la cerca d’informació rellevant sobre aquesta temàtica respecte a cadascun dels països participants: Grècia, Espanya, Itàlia, Regne Unit i Portugal. Com a resultat, s’han analitzat polítiques i informes sobre participació infantil en la de gestió de desastres en cadascun dels territoris, acompanyant-se d’entrevistes a agents clau en la temàtica. En segon lloc, aquesta informació s’ha posat en relació amb una avaluació de l’estat de la recerca sobre aquesta temàtica, a través d’una revisió els informes de recerques (prèvies o en curs i tant a nivell estatal, europeu com a internacional) i de la literatura especialitzada publicada fins avui. Aquesta anàlisi s’ha orientat tant a la detecció de les principals idees abordades i evidències recollides, com de les llacunes existents en aquesta àrea de recerca.

A continuació ressaltem alguns dels resultats més rellevants. L’informe íntegrament pot ser consultat al web del projecte:
http://www.lancaster.ac.uk/cuidar/en/

Quins programes de reducció de risc del desastre i de resiliència adreçats a nens i joves existeixen actualment a contextos urbans?

  • La majoria de documents localitzats són programes educatius, de caràcter instructiu i en format de llibres de text/consulta.
  • Normalment es centren en aquells desastres/riscos locals més comuns a nivell local: inundacions (UK); terratrèmols i tsunamis (Itàlia, Portugal i Grècia); sequeres i incendis (Espanya).
   La majoria de programes es centren en les fases de prevenció i preparación.

Aquests programes s’implementen de manera inconsistent (no existeixen polítiques obligatòries a la majoria de països).

Quin és el rol dels diferents actors (agències de protecció civil, escoles, institucions voluntàries,…) en el disseny o implementació d’aquests programes per a nens i joves?

 • La majoria d’aquests programes, plans i accions els desenvolupen organitzacions públiques, i s’implementen a nivell local per agències de protecció civil.
 • El rol de les ONGs i institucions culturals cada vegada és més important.
 • Aquestes iniciatives es desenvolupen majoritàriament en o a través dels centres educatius (educació formal).
 • Hi ha certa fragmentació i falta de coordinació entre les administracions a l’hora de desenvolupar aquestes iniciatives més enllà de l’àmbit local.

Com s’implica als nens i joves en les polítiques de gestió de desastres i fins a quin punt hi participen?

 • Hem trobat molt poques evidències d’una participació significativa dels infants i joves en aquest tipus de polítiques, en part, resultat dels propis marcs legislatius en no generar espais per a aquesta opción.
 • Els casos de participació detectats s’emmarquen en un model de col·laboració on els nens i joves no tenen un paper central: les normes i els objectius són definides per experts i/o d’altres adults.
 • La literatura científica sí que recull, en canvi, evidències d’uns models de participació més significativa d’infants i joves a d’altres països com Austràlia, Nova Zelanda, Estats Units i també vinculats a alguns grans desastres (Haití, Índia, Filipines, El Salvador,..).
 • Segons la literatura científica, els mètodes artístics i creatius són una de les eines considerades més adients per potenciar la veu i l’agència dels infants i joven.

Quines assumpcions es fan dels nens i joves en la gestió dels desastres? Es pren en consideració la seva diversitat (diversitat funcional, classe social, gènere, etnicitat,…) en la gestió de desastres? De quina manera?

 • Els infants i joves són considerats majoritàriament com un grup homogeni i vulnerable (víctimes indefenses més que no pas actors amb capacitat per reduir el risc de desastre).
 • L’edat acostuma a ser la única variable que es té en compte. La franja més comuna a la que s’adrecen aquests programes és a la dels als infants d’entre 8 i 15 anys: als més petits se’l considera “invisibles” mentre que els adolescents són percebuts com a “difícils d’accedir”.
 • Altres variables com el gènere, la diversitat funcional, la diversitat cultural, etc. rarament es tenen en compte a l’hora de dissenyar els programes i accions adreçades a infants i joven.

El punt de vista dels mateixos infants i joves rarament es té en compte: són percebuts més com a objectes de cura que subjectes amb drets. Les nocions implícites de la infància estan dominades per representacions adultistes (desenvolupades únicament des del punt de vista dels adults) i instrumentals (amb una participació més simbòlica que real dels infants i joves).

següent procés

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies