Els jocs cada dia guanyen més adeptes. Es pot comprovar aquests dies a Barcelona on se celebra la 6a edició del DAU, el Festival del Joc.

Fa anys que la paraula “joc” ha superat l’estigma que l’ha acompanyat durant tant de temps: és útil quan es tracta de divertir-se. Més enllà d’aquest tòpic caduc, els jocs són una oportunitat -per totes les edats- per incentivar la participació i fomentar l’aprenentatge. Actualment, aquesta pràctica ja forma part del pla de treball de bona part del col·lectiu docent i s’ha estès en diversos àmbits socials, des del sector privat al públic.

La importància del joc com a eina participativa.

El joc també és un gran aliat quan es tracta d’assumptes relacionats amb Protecció Civil i pot ajudar a aconseguir resultats molt positius per al grup implicat. Un dels resultats que destaquem és que permet associar conceptes teòrics que possibiliten generar noves agrupacions que fins ara no s’havien tingut en compte.

En aquesta línia, vam desenvolupar un joc per a la Jornada del Projecte CUIDAR, que compartim amb vosaltres en aquest article, amb la intenció que us pugui servir d’inspiració a totes les persones que treballeu amb nens/es i també amb adults, en els àmbits de la participació, la protecció civil i/o la gestió. Si voleu, el podeu imprimir vosaltres mateixes i posar-lo en pràctica.

Des de l’equip del Projecte CUIDAR us animem a apostar pel ‘joc’ i per noves dinàmiques de participació més lúdiques que permetin compartir diferents visions de conceptes que fins ara no s’havien compartit en altres àmbits de treball.

Juguem?

El joc de Projecte CUIDAR.

Resiliència, autoprotecció, comunicació i infància, un joc per a nens/es i adults.

En la jornada del Projecte CUIDAR celebrada el passat 19 d’octubre a Barcelona vam obsequiar als assistents amb un joc d’associació de paraules (rememorant el famós joc del Memory) que mostrava els principals temes tractats pels infants i joves amb els que hem treballat durant el projecte.

 

En el joc, d’una banda, hi ha els àmbits més destacats de la feina, i de l’altra, com aquests han estat definits pels nens i joves. Allò que ells i elles han aportat a declinar cada tema d’una manera diferent.

Les associacions que hem considerat rellevants són les següents:

 

Resiliència Participació
Autoprotecció Autonomia
Comunicació Comunitat
Infància Ciutadania

 

Per què aquestes quatre paraules?

Les tres primeres són clarament prioritats que nens i joves han situat, i responen també a àmbits d’actuació en protecció civil. Faciliten per tant el diàleg entre les dues parts. La paraula infància apareix com a àmbit de treball del projecte, és canviar també els imaginaris de la infància (i joventut) que té el món adult.

Per què aquestes parelles?

Perquè són el resultat de l’anàlisi de les demandes i propostes dels nens i joves. La importància de la participació, de treballar l’autonomia, de trobar canals per comunicar-s’hi, i, finalment, la idea de ciutadania.

Per què són importants aquestes paraules?

La resiliència es pot fomentar utilitzant la participació com a eina eficaç per construir resiliència individual i comunitària.

L’autoprotecció com a mecanisme per apoderar-se i crear autonomia individual i col·lectiva i no només com a instrument per vehicular instruccions.

La comunicació és un espai privilegiat de participació on els nens i joves poden tenir un paper molt actiu en la relació amb la seva comunitat.

La infància com a part activa de la ciutadania prenent part en els temes que els afecten.

El joc consisteix en 8 peces de cartró de dos colors, blau i blanc, les peces de color blau són les que trobeu a la columna de l’esquerra i les peces de color blanc, les que trobeu a la columna de la dreta.


El joc, a més de permetre aquesta connexió més òbvia, fent correspondències dels colors entre les paraules que hem associat, també permet que cada paraula de la columna de la dreta pugui ser associada amb qualsevol paraula de l’esquerra (totes aporten d’alguna manera matisos interessants). Per tant, el joc ofereix la possibilitat de transmetre un missatge més ampli, combinable i d’alguna manera circular.

Un altre exemple que també us pot ser útil és el joc que han desenvolupat els nostres companys de la Universitat de Lancaster (Regne Unit), dissenyat conjuntament amb els nens i nenes afectats per inundacions en diferents parts del país i que té el nom de Flood Snakes and ladders. El joc està plantejat com una eina per a la formació de treballadors, dissenyada per donar a conèixer les dificultats que poden trobar les famílies durant el procés de recuperació que es dóna després d’un desastre.

Esperem que us sigui útil i us animem a crear, imaginar, construir eines de participació actives com poden ser els jocs.

Per part nostra, nosaltres estem desenvolupant nous jocs basats en els resultats de la recerca del Projecte CUIDAR que us compartirem més endavant.